Chính sách đối tác

Hành trình Kết nối xanh

+ Cùng sở hữu trang trại chung
+ Cùng làm farming chung
+ Cùng học tập chung các kỹ năng
+ Kết nối cộng đồng con em gia đình
+ Trị liệu sức khỏe thân tâm
+ Nghỉ dưỡng kỳ nghỉ kết nối
+ Viewtrip miệt vườn 
+ Chương trình dinh dưỡng