Quyền lợi thành viên

Quyền lợi tham gia Thành viên Kim Cương và Thành viên vàng hay đối tác phân phối của VCF

Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z
2022-07-26
Khoá học giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng thẩm định dự án: đánh giá hiệu quả và có phương án sinh lời nhanh. Giúp nhà đầu tư thấu hiểu các loại mô hình BĐS, pháp lý, kiểm soát dòng tiền và chủ động xây dựng mạng lưới khách hàng có nhu cầu cao.
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 8-2022
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 8-2022
2022-07-22
Khoá học giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng thẩm định dự án: đánh giá hiệu quả và có phương án sinh lời nhanh. Giúp nhà đầu tư thấu hiểu các loại mô hình BĐS, pháp lý, kiểm soát dòng tiền và chủ động xây dựng mạng lưới khách hàng có nhu cầu cao.
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 9-2022
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 9-2022
2022-07-22
Khoá học giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng thẩm định dự án: đánh giá hiệu quả và có phương án sinh lời nhanh. Giúp nhà đầu tư thấu hiểu các loại mô hình BĐS, pháp lý, kiểm soát dòng tiền và chủ động xây dựng mạng lưới khách hàng có nhu cầu cao.
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 10-2022
Khóa học đầu tư Bất Động Sản Chuyên Nghiệp Từ A đến Z - Viewest Tháng 10-2022
2022-07-22
Khoá học giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng thẩm định dự án: đánh giá hiệu quả và có phương án sinh lời nhanh. Giúp nhà đầu tư thấu hiểu các loại mô hình BĐS, pháp lý, kiểm soát dòng tiền và chủ động xây dựng mạng lưới khách hàng có nhu cầu cao.