Quyền lợi thành viên

Quyền lợi thành viên Kim Cương/ Vàng

  • Được sở hữu chung Làng sinh thái Cofarming quản lý bởi VCF
  • Được sử dụng hơn 10 dịch vụ Kết nối xanh miễn phí 2 năm
  • Được tham gia hệ thống phân phối sản phẩm kết nối xanh với cơ hội kinh doanh lớn